Výhodné pojištění sjednáte u nás

Produkty pojištění

Povinné ručení

Zákonem dané pojištění odpovědnosti, které kryje riziko škod na zdraví a majetku třetích osob způsobených při provozu vašeho vozidla.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, též povinné ručení, je povinně smluvní pojištění odpovědnosti, jehož základním účelem je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla.
Jen 5 minut stačí na sjednání výhodného povinné ručení v AAA AUTO! Můžeme vám nabídnout pokrytí až do limitu 100/100 mil Kč, rozšířené asistenční služby slevy až do výše 50 %.
Povinné ručení je pojištění odpovědnosti za provoz vozidla, které kryje riziko škod způsobených při provozu vozidla. Nevztahuje se na škodu vzniklou na vašem vozidle vaším zaviněním. Pro krytí těchto škod se používá havarijní pojištění. Povinné ručení je i pojištěním pro cesty do zahraničí. Každý pojištěný si vyžádá od pojišťovny tzv. zelenou kartu a s touto kartou pak cestuje. Podmínky povinného ručení a minimální limity pro plnění pojišťoven jsou upraveny zákonem, pro škodu na zdraví tento limit činí 35 mil. Kč a pro škodu na majetku 35 mil. Kč.

Havarijní pojištění

Smluvní pojištění na ochranu vaší investice do nového vozu. Kryje pojistná nebezpečí typu havárie, odcizení, vandalismu či živelních události.

Na rozdíl od povinného ručení se v případě havarijního pojištění jedná o dobrovolné smluvní pojištění. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí typu havárie, odcizení, vandalismu či živelních událostí (označováno jako All Risk) nebo pouze pro ochranu některých z výše uvedených (např. pouze havárie či pouze odcizení). Jedná se tedy o pojištění na ochranu Vaší investice do nového vozu.

 • spoluúčast od 0 %, min. 2000 Kč
 • nadstandardní asistenční služby
 • slevu až 50 % z ceny pojištění
 • různé varianty volitelných připojištění
  • pojištění čelního skla
  • pojištění přímé likvidace
  • GAP
  • pojištění zavazadel

Havarijní pojištění je určeno na krytí rizika škod vzniklých při havárii, krádeži, živelní události či zásahem cizí osoby (vandalismus). Jestliže máte uzavřeno havarijní pojištění a pravidelně platíte pojistné, tak vám pojišťovna vyplatí za daných podmínek náhradu škody, která vznikla na vašem vozidle. Je možné se pojistit pro případ havárie, krádež, zničení či poškození živlem, zásah cizí osoby (vandalismus). Jednotlivé pojišťovny je různě kombinují, ale většina zákazníků si volí kompletní pojištění neboli allrisk. Existují i jiná, podružnější rizika, ta je nutné připojistit navíc. Mezi ně se řadí: pojištění čelního skla, pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby, pojištění úrazu přepravovaných osob, pojištění mimořádné výbavy, pojištění pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla apod.

Pojištění GAPmini

Pokryje rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a obecnou cenou vozidla, vypočtenou pojistitelem protistrany v případě dopravní nehody.

DEFEND Gap® MINI kryje rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a obecnou cenou vozidla vypočtenou pojistitelem povinného smluvního pojištění protistrany v případě, že došlo k dopravní nehodě s důsledkem totální škody s mírou vašeho zavinění nižší než 49 %.

 • Finanční ochrana na 3 roky od koupě vozidla.
 • Pojistit lze nová i ojetá vozidla, osobní i užitková do 3500 kg.
 • Stáří ojetých vozidel nesmí přesáhnout 10 let od data první registrace.
 • Spoluúčastí na pojistném plnění je procento vašeho vlastního zavinění, o které je pak plnění z MINI sníženo.
 • Pojistit lze pouze vozidlo s platným povinným smluvním pojištěním i bez havarijního pojištění.

Pojistné plnění

 • Rozdíl mezi pojistnou částkou uvedenou na pojistné smlouvě a obecnou cenou vozidla, kterou vypočte pojistitel u povinného smluvního pojištění.
 • Limit pojistného plnění DEFEND Gap® MINI je 250 000 Kč
Počkejte na načtení všech dat

Váš unikátní kód pro slevu

bude zobrazen pouze jednou

Platnost kódu vyprší za

10:00

Sdělte váš kód operátorovi na lince

284 022 851

nebo klikněte na tlačítko

Získat slevu

*slevu je možné využít pouze při koupi vozu na splátky

Platnost kódu vyprší za

10:00

Gratulujeme!

Právě jste získali slevu

na nákup vašeho vozu

Co nevidět se Vám ozveme a domluvíme
si detaily zkušební jízdy.

Beru na vědomí

*slevu je možné využít pouze při koupi vozu na splátky