Zásady zpracování a ochrany osobních údajů Pověřenec pro ochranu osobních údajů Kontaktní formulář Ke stažení

Zpracovávání osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů v různých databázích je dnes běžnou součástí života. AURES Holdings zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy a plně respektuje práva zákazníků – subjektů údajů. Subjekt údajů má právo být informován o zpracování svých osobních údajů a má dále právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění svých údajů, právo na výmaz z databáze, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování. Nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů je nutné vyslovit písemně. To se může stát buď dopisem (doporučeným), e-mailovou zprávou nebo i vyplněním formuláře na této webové stránce, který současně slouží i pro další požadavky související s uplatněním práv subjektu údajů ve vztahu k jejich zpracování. Prostřednictvím formuláře si rovněž můžete požádat o informaci, zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, v jakém rozsahu, případně o jejich doplnění či opravu. O dalších krocích budete informováni e-mailem na adresu, kterou uvedete, a to bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od doručení Vaší žádosti.

Žádost o úpravu osobních údajů

Žádám o

Vaše údaje

pro Vaší identifikaci je nutné vyplnit alespoň telefon nebo e-mail

Adresa bydliště

Chráněno službou reCAPTCHA: Ochrana soukromí - Smluvní podmínky